Yritysesittely

Insinööritoimisto SRT-Uusimaa Oy on perustettu Järvenpäässä 1.4.2013, kun nykyisen sisaryrityksen, Insinööritoimisto SRT Oy:n (Kuopio) aluetoimisto päätettiin yhtiöittää. Päätoimialana on rakennesuunnittelu, sekä siihen liittyvä kehitys- ja tutkimustoiminta. Teemme monipuolista rakennesuunnittelua nykyaikaisilla mallinnus- ja laskentaohjelmistoilla betoni-, teräs- ja puurakentamisen alueilla. Betonielementtisuunnittelu ja jännitettyjen rakenteiden suunnittelu liike-, toimisto-, asuin-, teollisuus- ja julkisessa rakentamisessa ovat olleet tavallisimpia tehtäviä. Lisäksi tarjoamme ulkopuolista tarkastusta em. tyyppisiin kohteisiin, hallitsemme myös sekä esi- että jälkijännitettyjen betonirakenteiden raudoitussuunnittelun.

Erilaisia toimeksiantoja on ollut tähän mennessä noin 200 kpl. Päätoimialueena on Etelä-Suomi, jonkin verran on tehty suunnittelua Keski-Suomeen ja Tampereelle. Yrityksen toimipiste on Järvenpäässä ja luottokelpoisuus on vuodesta 2017 lähtien ollut AAA Dun & Bradstreet mukaan.

Tällä hetkellä yrityksessä on töissä 5 rakennusalan ammattilaista, joista 1 on diplomi-insinööri, 2 rakennusinsinööriä, 1 tietomallintaja ja 1 opiskelija. Poikkeuksellisen vaativien betonirakenteiden suunnittelijan pätevyys on DI Seppo Heikkisellä (katso www.fise.fi).

Tarvittaessa kokoamme suuremman suunnitteluryhmän yhteistyössä sisaryrityksemme (n. 20 hlöä) ja muiden suunnittelutoimistojen kanssa.

Suunnitteluun ja mallintamiseen käytössämme ovat Autocad ja Tekla Structures – ohjelmistojen uusimmat versiot. Laskentaan käytämme lukuisia kaupallisia sekä omia ohjelmia mm. Robot, Strusoft, Pupax, SKOL:n eurocode-laskentapohjat, esi- ja jälkijännitettyjen rakenteiden mitoitusohjelmat jne.

Laatujärjestelmä

Suunnittelussa käytetään SRT Oy:ssä vuonna 1992 käyttöönotettua laatujärjestelmää, joka sisältää työn laadun lisäksi ohjeet työn tarkastuksesta ja jälkiseurannasta.

Projektityössä noudatetaan SRT Oy:n laatukäsikirjaa. Laatujärjestelmä perustuu eri työ-/suunnitteluvaiheita varten laadittuihin työkortteihin, joissa asiat esitetään yhteisesti sovitulla tavalla suunnitelmissa. Suunnitelmat, tietomallit ja asiakirjat tarkastaa aina projektin vastuuhenkilö tai muu erikseen suunnitelmien tarkastamiseen nimetty henkilö. Suunnitelmat ja laskelmat arkistoidaan sekä sähköisesti että paperisarjoina omaan arkistoomme.